Livsfilosofi og tro

GOD´S HIDDEN TRIBUTE TO MOTHER EVE

«Grasrota», dvs vanlige folk som meg, er menighetens talere under gudstjenesten/nadverdsmøte. Her følger et utdrag.

GOD’S HIDDEN TRIBUTE TO MOTHER EVE: THIS WILL CHANGE THE WAY YOU SEE WOMANHOOD

Av Dustin Phelps, oversatt med tillatelse av Sidsel Amundsen

«Morsdagen er rett rundt hjørnet, og jeg har tenkt en del over den store innflytelsen kvinner har hatt i livet mitt. Det er vondt å tenke på hvordan man gjennom historien har hevdet at kvinner er mindre verdt enn menn, og at Gud mener det samme. Det er også vondt å tenke på at mange kvinner selv har lurt på hvilken plass de har i Guds plan, og om han virkelig mener at døtrene hans er av like stor verdi som sønnene.

Så i dag vil jeg fremlegge for dere det kraftigste beviset jeg noen gang har funnet på at Gud alltid har hatt et mer storslagent syn på kvinner enn vi har kunnet fatte ut ifra oss selv.

Jeg tenker på et av de mest kjente skriftstedene om Moder Eva. Det aktuelle verset er av mange blitt brukt for å bevise at kvinner er mindreverdige, men som dere vil forstå, er det tvert imot en hyllest til Eva og alle kvinner. Da jeg oppdaget dette, fikk jeg en enda dypere respekt for kvinner og tenkte at vi bare så vidt begynner å forstå den fantastiske visjonen Gud har for kvinnen og hennes rolle i Kirken og i samfunnet.

Men før jeg gjør det, er det noe jeg må poengtere.

Den oppdagelsen jeg nå skal fortelle om, blir mye mer fascinerende om man har litt bakgrunnskunnskap. Derfor ber jeg dere om å lese litt grundigere enn vanlig og få med dere hele teksten min. Jeg lover at det vil lønne seg!

Innledning

Da min kone Brittney var gravid med vårt første barn, spurte selvfølgelig alle hva han skulle hete. Da de fikk vite at mellomnavnet hans skulle være Ebenezer, så folk litt spørrende ut. “Skal dere kalle ham opp etter Ebenezer Scrooge?!» (Fra A Christmas Carol) De trodde vi spøkte og mente at han kom til å bli hetende “Scrooge” resten av livet. Men faktum var at det handlet verken om et plutselig innfall eller en forkjærlighet for Charles Dickens.

Som vi skal se, har Eben-Ezer, et hebraisk uttrykk fra Bibelen, en spesiell åndelig betydning.

Vi kan lese i Det gamle testament at en enorm filisterhær på et tidspunkt angrep Israel. De var så overlegne i styrke at folk forsto de var dømt til fullstendig ødeleggelse hvis ikke Herren grep inn. Derfor gikk de til profeten Samuel og tryglet ham om å be Herren spare livet deres. Det gjorde Samuel, og Herren kom dem til unnsetning. Med hans hjelp klarte de israelske soldatene mirakuløst å bekjempe filisterhæren til tross for sin underlegne styrke.

Med denne seieren friskt i minne reiste Samuel et monument på slagmarken og kalte det “Eben-Ezer” (som betyr Hjelpesten) og sa: «Hittil har Herren hjulpet oss».

Samuel var nemlig redd for at folket skulle glemme hvordan de hadde vunnet. Han tenkte de kunne ta seieren til inntekt for seg selv. Profeten ville at de aldri skulle glemme at det bare var på grunn av Herrens hjelp at de hadde overvunnet fienden. Og hvis de skulle håpe på hans velsignelse og beskyttelse i fremtiden, måtte de fortsette å stole på ham.

Dere har kanskje hørt den kjære salmen «Come Thou Fount of Every Blessing» og lurt på hva forfatteren mente da han skrev: «Here I raise my Ebenezer. Hither by Thy help I´m come.» Nå vet dere det, i hvert fall. Og da kan vi se nærmere på min oppdagelse.

For et års tid siden ble jeg bedt om å tale på et arrangement i Hjelpeforeningen. Emnet var «Kvinnens guddommelige rolle». Som mann følte jeg meg ganske ukvalifisert for oppgaven og utrygg ved tanken på å skulle tale over et så stort tema –  særlig når det var kvinner jeg skulle snakke til.

Jeg var rett og slett ikke særlig høy i hatten. Mens jeg forberedte meg, tenkte jeg på Moder Eva, alle kvinners stammor. Et par år før hadde jeg skrevet en artikkel om hvordan budskapet i 1. Mos 2:18 av kulturelle grunner var blitt misforstått og forvrengt gjennom århundrene. Der står det: «Så sa Gud Herren: Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.»

Jeg tenkte på den artikkelen jeg hadde skrevet før og nok en gang på 1. Mos 2:18 og bestemte meg for å se nærmere på om oversettelsen fra hebraisk kunne sette meg på sporet av noe. Jeg var interessert i det hebraiske ordet som var oversatt til “medhjelp», spesielt første del av ordet, «med» (eng. help meet).

Men da jeg gikk til den originale hebraiske versjonen, ble jeg mer oppmerksom på ordet «hjelp». Jeg la merke til at når Gud sier at Eva skal være en (med)“hjelp” for Adam, brukes ordet “Ezer” på hebraisk.

Vent litt. Ezer … som i Eben-Ezer? Ja, det var det samme ordet.

Hvis det ikke hadde vært for historien om Eben-Ezer, ville jeg ikke ha tenkt mere på det. Men jeg ble plutselig veldig nysgjerrig.

Jeg slo opp på ordets betydning og opprinnelse og fant ut at noen forskere knytter ordet «Ezer» til to grunnbetydninger. En betyr styrke og en annen refererer til redning, frelse og forsvar. Jeg lette videre etter “Ezer” i den hebraiske teksten og fant at ordet blir brukt tjuefire ganger i Det gamle testamentet.

Det som er spesielt, er at det alltid blir brukt i en militær kontekst (bortsett ifra når det refereres til Eva), og nesten hver gang blir det brukt for å beskrive Gud som Israels guddommelige hjelper og beskytter.

Det er det samme ordet som blir brukt for å beskrive Eva.

Mange kvinner har skrevet til meg og sagt at de alltid har følt seg mindreverdige  på grunn av dette bibelsitatet. De synes det høres ut som at Gud ser på kvinnen som en slags annenklasses «assistent».

Men her var det et sikkert bevis på at det var samfunnet som hadde lagt sin egen uvitenhet inn i verset.

Eva beskrives med et ord som over alt ellers i Det gamle testament blir brukt i en av to sammenhenger. Enten 1) for å beskrive Gud når han kommer for å stå sammen med Israel mot deres fiender eller 2) når andre nasjoner kommer for å marsjere sammen med Israels soldater når de står overfor en fiende.

Derfor har ikke ordet “Ezer” som blir brukt for å beskrive Moder Eva som en (med)»hjelp» for Adam noe å gjøre med en mindreverdig assistent eller hushjelp.

Et ord som brukes for å beskrive Universets skaper som frelser, styrke og “Israels Hjelper», kan ikke ha noen nedverdigende betydning. Gud velsigner sitt folk, han har kjærlighet og omtanke for dem, han står ved deres side …, men han er ikke underdanig.

I Det gamle testamentet blir Herren beskrevet som en Ezer når Israel er for svak til å møte fienden alene. Andre nasjoner blir også beskrevet som det når de hjelper Israel med å bekjempe fiendene.

Så også med Eva. Eva betegnes som en Ezer når Gud forstår at Adam ikke greier det alene. Eva var en Ezer fordi hun var Adams første allierte og venn og hans partner i kampen mot det onde og for å iverksette Guds hensikter med jordelivet.

Derfor er akkurat det verset som har vært brukt for å vise at kvinner er mindreverdige, egentlig en hyllest fra Gud til sine døtre. Det er sannelig på tide at vi erkjenner og tar til oss Guds eget bilde av kvinner.

Det skjer spennende ting i vår tid. Kvinner overalt i verden er i ferd med å reise seg, og Kirkens kvinner må selv reise seg og øve innflytelse. Neste gang du leser 1. Mos. 2:18 og får tanker om en underdanig hushjelp, skal du derfor tenke på en kriger med et trukket sverd. Tenk på en som kan gjøre forandringer. Tenk på en leder. Tenk på en tante, en søster, en datter, en venn, en mor, en hustru, en leder i Unge Kvinner eller en søndagsskolelærer

Deres innflytelse har forandret meg, og den har forandret mennesker dere har kommet i kontakt med. Takk for at dere er en Ezer. Takk for deres tjeneste, for deres stemme, for deres lederskap, for deres mot og ofre.

Vi greier oss ikke uten dere.»

20180804_221832.jpg

2 kommentarer på “GOD´S HIDDEN TRIBUTE TO MOTHER EVE

 1. «Det er vondt å tenke på hvordan man gjennom historien har hevdet at kvinner er mindre verdt enn menn, og at Gud mener det samme»

  Ja det er vondt, men det er ikke Gud, men mennesker som mener det, og de har tatt skammelig feil. Det begynner med Paulus sitt kvinnesyn som tas opp av kirken og hele den vestlige verden. Jada jeg vet at også de to andre Abrahamsreligionene, Jødedommen og Islam har undertrykket kvinnene og mange andre kulturer, men bibelen og historien viser oss at det er annerledes.

  Debora var både fører, dommer og profet i Israel. I hennes regjeringstid var det 40 år med fred I landet. (dom 4,4) Mirjam og Anna var profeter. Anna forkynte i templet. Jesus selv hadde flere kvinner rundt seg, og Maria Magdalena er nok sterkt undervurdert. Hadde hun yppersteprestens rolle da hun salvet Jesus? Det var yppersteprestene i GT som salvet konger og prester ved å helle en krukke salve over hodet deres. (2. kong 9,6)( 1 Kong 19,16) (2. Mos 29,7)

  Ja kvinnen er dessverre sterkt undervurdert, men jeg går enda lengre. Visste du at ordet for Gud som er oversatt til Gud fra de hebraiske orginaltekstene, ordet «Elohim» er et flertallsord og betyr «gudene». Altså der det skal stå at mennesket er skapt i Guds bilde, til mann og kvinne skal det stå «Gudenes bilde», ikke Guds bilde. Og det gir mening til det følgende faktum at i skapelsesberetningen i 1. mosebok 1. vers 26 og 27, står at Gud sier, La OSS fare ned å skape mennesket I VÅRT bilde, I VÅR lignelse, til mann og kvinne.. (Hvem er OSS?)

  Finnes det en fader så finnes det også en moder. Ordet «gud» er ikke et navn, men et ord som betegner den mannlige delen av guddommen. Ordet Gud har sin komplimentære halvdel i ordet «Gudinne». I den nye pakt løfter alt seg fra det jordiske til det himmelske, fra det jordiske Jerusalem til det himmelske. I åpenbaringen er det himmelske Jerusalem et land og en by og hun kalles lammets brud. I galaterbrevet 4.26 kaller Paulus henne det nye menneskets mor., om den gamle og den nye pakt, det gamle og det nye mennesket og viser til Jesaja 66,7

  I ordspråkene 8,35 står det om henne; Den som finner meg finner livet og får nåde hos herren… Men kristne flest tror nok at kvinnen ble til av Adams ribbein. Hvor passer det inn i «skapt i Guds (ene) bilde, i Guds lignelse…

  Men dette var bare noen av mine tanker om det kvinnelige i bibelen og mangelen på det i f.eks. den kristne kirken. Jeg mener kvinneundertrykkelsen har sitt opphav i begynnelsen og det er en helt annen skikkelse enn Gud som står bak. (Les den mer utfyllende skapelsesberetningen i «Lære og pakter – Den kostelige perle. Utdrag fra Mose bok 5 side 12/13. På side 6 finner du også den delen om skapelsen av mennesket og også i deres bok finner man dette med ribbeinet. Legg merke til at Gud først i vers 26 sier la OSS danne mennesker, før det i vers 27 står «I mitt eget bilde». Tekstene er etter min mening endret hos begge.

  Uansett hva jeg måtte tro så vil sannheten vil vise oss etterhvert, men vi må hjelpe til, søke det sanne i alt.

  I dag går kvinnene forbi mennene på de fleste områder, og det er vel knapt hundre år siden de slapp til på universitetene… Så feil man kunne ta.

  – Biologien gjør kvinner til bedre ledere
  – Jenter mer selvstendige og sosiale allerede som toåringer
  – Kvinner er bedre ledere enn menn
  – Kvinner tar flest doktorgrader
  – Ny studie: Kvinner har bedre hukommelse
  – UP-sjef: Kvinner er bedre sjåfører enn menn

  (Dette er overskrifter fra nettaviser og artikler. Du finner dem om du søker på tittelen)

  🙂

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: