VELKOMMEN

Hei! Så hyggelig du tittet innom, varmt velkommen 🙂

Jeg har valgt å slå sammen de to bloggene mine. Her kommer en kortfattet oversikt over emner som jeg vil være innom:

Jeg vil skrive om hus og hjem. Jeg har flyttet tilbake til mitt barndomshjem som har vært i familiens eie siden 1935. Mine barn er 5. generasjon som bor her! Jeg vil samle og formidle noen av historiene som hadde funnet sted mellom husets fire vegger. Jeg ville ta vare på nye minner, erfaringer og fortellinger som vi selv var med på å skape. Men dette er ingen «Vi i Villa» eller «slektsforskerblogg.»                                                                 

Jeg vil skrive om betydningen av samhold på tvers av generasjoner og om familielivet generelt. Jeg bor i en generasjonsbolig med mine foreldre i 2.egt, har 4 barn og en stor utvidet familie. Men dette er ingen «familieblogg»

Jeg vil skrive om noen erfaringer som mor på Steinerskolen/Steinerbarnehagen gjennom mange år. Men dette er ingen «antroposofblogg»

Jeg vil skrive om min personlige tro, gjennom ulike innfallsvinkler. Men dette er ingen «religionsblogg»

Jeg vil skrive om noen kvinner fra kirken min med en spesiell historie eller kloke tanker. Men dette er ingen «kvinneguidenblogg»

Så hva slags blogg er dette??!! Jeg har valgt å kalle den for: «Et vindu å betrakte livet gjennom». Alle hus har vindu. I overført betydning så har jeg mitt eget vindu å betrakte livet gjennom. Mitt lille hjørne i verden som jeg prøver å gjøre det beste ut av. Når jeg titter innvinduet mitt, ser jeg min historie. Mine røtter. Mine følelser og tanker. Når jeg titter ut av vinduet ser jeg hverdagen. Nye historier som dannes. Nye impulser, bekjentskaper og betraktninger som påvirker meg.

Jeg håper denne bloggen vil inspirere til å ta vare på slektshistorie og familieforhold. At den kan inspirere til åpenhet, nysgjerrighet og aksept for ulikheter.

God lesning!                                                                                                                                                     -Eline